Περηφάνια

αυξημένο συναίσθημα αξιοπρέπειας, η συναίσθηση που έχει κάποιος για την ηθική του αξία και η πρόθεσή του να τη διαφυλάξει

Αναμνήσεις

επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη

Παρακαταθήκη

αγαθό (πνευματικό, υλικό κτλ.), συνήθως κληρονομημένο, που διατηρείται, φυλάγεται ως πολύτιμο, ιερό

Η διαδικασία των εισφορών έχει λήξει. Σας ευχαριστούμε όλους για την αμέριστη στήριξη.